Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest BEL-POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 10 (58-100), NIP: 8842261455, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000136320. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia oferty handlowej oraz jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści tych danych oraz żądania ich modyfikacji lub usunięcia.

Copyright © Bel-Pol, wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: | grafik: skandha

Strefa architekta
Po zalogowaniu się do Strefy Architekta uzyskasz dostęp do dodatkowych materiałów.
Rejestracja